UK Bookmakers
 • PROMOVIMI I DIALOGUT NDËRKULTUROR, NDËRFETAR DHE DIVERSITETI


  Lexo më shumë.

 • VLERAT NDËRKULTURORE, NDËRFETARE DHE DIVERSITETI

  Në datën 14 qershor u zhvillua në qytetin e Korçës një takim...

  Lexo më shumë.

 • IMPLEMENTIMI I BASHKËPUNIMIT ME NJËSINË PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

  Lexo më shumë.

 • TRAJNIM MBI INTERVISITIMIN MOTIVUES

  Përfundon me sukses trajnimi i specialistëve të Shërbimit të Provës dhe Shërbimit të Burgjeve mbi...

  Lexo më shumë.

 • VIZION I RI PËR SHËRBIMIN E PROVËS


  Në vijim të vëmendjes së Ministrisë së Drejtësisë ndaj Shërbimit të Provës, pas një sërë takimesh me zyra vendore të ndryshme
  ...

  Lexo më shumë.

 • TRYEZË KËSHILLIMI PËR ULJEN DHE PARANDALIMIN E DHUNËS NË FAMILJE

  Në kuadër të bashkëpunimeve të ndryshme mes Shërbimit të Provës dhe organizatave jofitimprurëse...
  Lexo më shumë.

 • TRYEZË PËR DISKUTIMIN E PROJEKTLIGJIT TË SHËRBIMIT TË PROVËS

  Në datën 15 prill 2019 në Ministrinë e Drejtësisë u zhvillua tryeza e dytë...
  Lexo më shumë.

 • SHËRBIMI I PROVËS MIRËPRET STUDENTËT E EKSELENCËS

  Në kuadër të programit të punësimit ...

  Lexo më shumë.

 • Trajnim mbi "Ekstremizmin e dhunshëm që çon në terrorizëm"


  Lexo më shumë.

 • BASHKËPUNIMI MES MINISTRISË DHE BASHKISË TIRANË PËR TRAJTIMIN E TË MITURVE NË KONFLIKT ME LIGJIN

  Lexo më shumë.

 • FILLON PROGRAMI SHQIPTARO-SUEDEZ MBI DREJTËSINË PENALE PËR TË MITUR

  Lexo më shumë.

 • VIZITË E KOMISIONIT PËR SIGURINË KOMBËTARE

  Në datën 31 janar 2018 anëtarët e Komisonit për Sigurinë Kombëtare zhvilluan një vizitë pune në...

  Lexo më shumë.

 • SHËRBIMI I PROVËS, PJESË E NISMËS "PASTROJME SHQIPËRINË QË DUAM" 

   Lexo më shumë.

 • TRAJNIM MBI DHUNËN NË FAMILJE

  Në datat 7-8 dhjetor 2017, specialistët e Shërbimit të Provës morën pjesë në modulin e parë të trajnimit...

  Lexo më shumë.

 • TRAJNIM ME PROKURORË E GJYQTARË MBI MASAT ALTERNATIVE DHE RISITË E KODIT PENAL

  Lexo më shumë.

Misioni

 

Vlerat në themel të aktivitetit të Shërbimit të Provës janë, respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

Misioni ynë parësor është mbrojtja e komunitetit dhe parandalimi i recidivizmit (përsëritjes së veprës penale), asistimi dhe konsultimi për riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të shkelësve të ligjit duke ndihmuar, nëpërmjet metodave dhe instrumenteve më bashkëkohore, në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin shoqëror dhe sjelljen e ndryshimeve pozitive në jetën e tyre.

 Qëllimi i Shërbimit të Provës në Shqipëri është mbikëqyrja dhe mbështetja e:

 • Zbatimit të dënimeve alternative me qëllim mbrojtjen e interesave publike,
 •  Parandalimit të kryerjes së veprave penale,
 • Asistimit të personit të dënuar për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ,
 • Bashkëpunimit dhe paraqitjes së informacionit dhe raporteve para prokurorisë dhe gjykatës, 

 Për realizimin e këtyre qëllimeve, Shërbimi i Provës, kur kjo gjë është e nevojshme, bashkëpunon me institucione shtetërore, qendrore apo lokale, me komunitetin lokal, si dhe me institucione të tjera dhe organizata jofitimprurëse për zbatimin e dënimeve alternative.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Numri i vizitave

Vizita sot 32

Vizita dje 132

Vizita gjatë javës 775

Vizita gjatë muajit 2354

Vizita Total 240896

All CMS Templates - Click Here