UK Bookmakers

Informacion mbi prokurimet

 

Regjistri i parashikimeve dhe realizimeve të prokurimit publik

Për periudhën:  Janar-Tetor 2018

Autoriteti Kontraktor: Shërbimi Provës

 

Nr.

Objekti i Prokurimit

Fondi i përllogaritur

Realizimi

Operatori Ekonomik

1

Shpenzime per sigurimin e nderteses

700000.00

693000.00

ALBSIG SHA

2

Karburant dhe vaj

500000.00

499985.27

A&T (marzh fitimi 7.8)

3

Blerje tonera per printer dhe fotokopje

2000000.00

1583992.00

Infosoft Office & Interlogistik

4

Blerje materiale pastrimi

800000.00

589000.00

Bledi Loçi

5

Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore

500000.00

0.00

 

6

Udhetim jashte shtetit

800000.00

0.00

 

6.1

Biletë Udhetimi "Tiranë-Estoni-Tiranë" (2 persona)

 

94800.00

Vilma Kadesha

7

Blerje pajisje zyre

1533000.00

1049200.00

RO-AL shpk

8

Pjese kembimi, goma dhe bateri

200000.00

0.00

 

9

Kancelari dhe leter A4

2600000.00

2600000.00

 

9.1

Kancelari

 

2600000.00

1258252.53

Infosoft Office

9.2

Letër A4

 

0.00

 

10

Sherbime te tjera (suport per pajisjet  teknike dhe elektronike, kompjutera, fotokopje, prinetra etj)

123900.00

0.00

 

11

Blerje  elektronike, kompjutera, fotokopje, printera, akanera

4300000.00

0.00

 

12

Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit

100000.00

56212.00

Sigma Interalbanian vig sha


   

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here