UK Bookmakers
Takim mbi zgjerimin e marrëveshjes me organizatën Terre des Hommes
VIZITË E DELEGACIONIT SHQIPTAR NË KOSOVË
FORUMET PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM
PROMOVIMI I DIALOGUT NDËRKULTUROR, NDËRFETAR DHE DIVERSITETIT
VLERAT NDËRKULTURORE, NDËRFETARE DHE DIVERSITETI
IMPLEMENTIMI I BASHKËPUNIMIT ME NJËSINË PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
TRAJNIM MBI INTERVISTIMIN MOTIVUES
VIZION I RI PËR SHËRBIMIN E PROVËS
Tryezë këshillimi për uljen dhe parandalimin e dhunës në familje
Tryezë për diskutimin e projektligjit të Shërbimit Provës
Shërbimi i Provës mirëpret studentët e ekselencës
Trajnim mbi "Ekstremizmin e dhunshëm që çon në terrorizëm"
Marrëveshje bashkëpunimi mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkisë së Tiranës për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin
Fillon programi shqiptaro-suedez mbi Drejtësinë Penale për të Miturit
Vizitë e Komisionit për Sigurinë Kombëtare
Shërbimi i Provës, pjesë e nismës “ Pastrojmë Shqipërinë që duam”
Trajnim me prokurorë e gjyqtarë mbi masat alternative dhe risitë e Kodit Penal
"Trajnim mbi dhunën në familje"
Njoftim në zbatim të VKM nr.473, datë 01.06.2017
Takim sensibilizues mbi dënimet alternative në Gjirokastër
Trajnim mbi praktikat e aplikimit të dënimeve alternative
Takim në Korçë me aktorët e drejtësisë mbi masat alternative të dënimit
Takim në Vlorë OSBE, Shkolla e Magistraturës, Shërbimi i Provës, GJYQTARË E PROKURORË
Takim me psikologë të shkollave në Tiranë, OSBE dhe Shërbimi Provës
Trajnim në Korçë OSBE dhe Shërbimi Provës me aktorë të drejtësisë
Takim ndërgjegjësues me aktorë të drejtësisë dhe shoqërisë civile
Takimi nëntor 2015 në Tiranë me Prokuror dhe Gjyqtare
TAKIMI DURRËS
Shpallet faza e dytë e aplikimeve për praktikë në administratën publike
Vizitë në Shqipëri e përfaqesuesit të Konfederatës Evropiane të Shërbimit të Provës
Lidhet marrëveshja me Shërbimin Kombëtar të Punësimit
Stabilizimi i bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës
Tryezë e rrumbullakët me Shoqërinë Civile
Auditorium me Avokatin e Popullit dhe OSBE
Vizita në Mbretërinë e Bashkuar, theksohet rëndësia e aplikimit të dënimeve alternative.
"Forcimi i bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve".
Lancimi i hartës së qëndrave pritëse së zbatimit të punës në interes publik për të miturit në Shqipëri.
"Implementimi i praktikave më të mira" - Vazhdon projekti me drejtorinë arsimore Berat
"Implementimi i praktikave më të mira" - Vazhdon projekti me drejtorinë arsimore Korçë
Trajnim për implementimin e “Instrumentit te vlerësimit te rrezikshmërisë për te miturit dhe te rinjtë ne moshe madhore”.
Takim i organizuar nga Shërbimi i Provës dhe Këshilli i Evropës
Takimi me OSBE dhe Ambasadorët
Takimi për Projektin Drejtësi pa vonesa
Vijon kursi i gjuhës angleze të miturit në mbikëqyrje
Tryezë e rrumbullakët me avokatët mbrojtës
Trajnim: "Sistemi i Vlerësimit të Rrezikshmërisë"
Trajnim për punën me të dënuarit e mitur
Shërbimi i Provës, nis kursi i gjuhes angleze për të miturit
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here