UK Bookmakers

Takimi me OSBE dhe Ambasadorët

 

Institucioni i Shërbimit të Provës ka marrë pjesë në “Prezantimin e veprimtarisë së Prezencës së OSBE në Shqipëri”  para përfaqësive diplomatike të akredituara në Tiranë,  organizuar nga kjo e fundit në  ambientet e Hotel “Sheraton” në datë 28.03.2014

Shërbimi i Provës i përzgjedhur si institucion me të cilin Prezenca e OSBE-së ka pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe të frytshëm gjatë gjithë veprimtarisë së tij,  u përfaqësua në këtë takim nga Drejtori i Përgjithshëm z. Ilir Qafa.

Mbështetja e Prezencës së OSBE për  Shërbimi i Provës është fokusuar në zhvillimin e trajnimeve të shumta, tryezave të përbashkëta, si dhe shumë aktiviteteve të tjera të orientuara drejt ritjes së  ndërgjegjësimit, shkëmbimit të eksperiencave ndërmjet aktorëve të sistemit të drejtësisë si prokurorët, avokatët, gjyqtarët, punonjësit e qeverisjes vendore.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here