UK Bookmakers

Stabilizimi i bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës

 

Në datën 16.09.2015 u nënshkrua marrëveshja midis Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës dhe UT.

Qëllimi  bashkëpunimit  midis dy institucioneve  është  krijimi i mundësive dhe hapësirave  të trajnimit, kualifikimit, ofrimit të lehtësive, zhvillimit të praktikave, shkëmbimit të informacionit, studime statistikore e historike gjatë programeve të studimit master e doktoraturë në të drejtën penale përsa ka të bëjë me punime shkencore e kërkimore në drejtim të shërbimit të provës, si një fushë e re, e paaplikuar ende nga drejtësia penale shqiptare, për të cilën janë duke u punuar projekte dhe programe të ndryshme për zbatimin e saj.

Marrëveshja e Bashkëpunimit u nënshkrua nga z.Ilir Qafa, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të Provës dhe Prof. Dr. Dhori Kule, Rektor i Universitetit të Tiranës.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here