UK Bookmakers

Me gjykatën

 

Shërbimi i Provës punon ngushtësisht me gjykatat për përgatitjen e raporteve të vlerësimit në lidhje me kërkesat për dënime alternative nga ana e të dënuarve të cilët vuajnë dënim me burgim apo gjatë dhënies së dënimit.

Cdo raport përmban vlerësimin e rrethanave shoqërore të kryerjes së veprës penale, analizë personale të autorit, gjasave të përsëritjes, rrezikut që paraqet për komunitetin si dhe motivimin e shkelësit për t'u riintegruar në shoqëri. Hartimit i këtyre raporteve të vlerësimit kryhet nga Shërbimi i Provës  me cilësi dhe standarde të larta profesionale.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here